Upravljanje

Upravljanje

5. ožujka 2022.

Tijela upravljanja Klubom određena su člankom V. Statuta:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Predsjednik
  • Glavni tajnik
  • Disciplinski odbor

Upravni odbor može, ovisno o potrebi, osnivati i druge odbore, ali oni nisu formalni dio upravljanja klubom prema statutu.

Na ovim stranicama navedeni su glavni poslovi koji su detaljno opisani Statutom. Statutom je detaljno opisan način izbora opoziva i razina odogovrnosti.