O klubu

Kontakt

19. studenog 2011.
 

 

Adresa:

Veslačka 26, 10000 Zagreb

Telefon/telefaks: +385 1 6192209
E-pošta: havk-mladost@zg.htnet.hr
   
Predsjednik:

Goran Nuskern

Dopredsjednik:

Zoran Emeršić

Tajnik:

Administrativni tajnik:

Boris Cetinić

Boris Cetinić

IBAN: HR7823400091100012581
OIB: 10299966358
   
   
 

Kalendar natjecanja u 2022. godini

Kalendar HVS-a i FISA-e.


Uplaćeno je 203.000 kn!

Zajedno s projektima i radovima iznos je 233,250,00 kn!

Više