Članstvo

Podaci o članovima

dr. sc. Nenad Mikulić

20. prosinca 2011.

Nenad Mikulić rođen je u 1946. u Zagrebu. Dugogodišnji je član Upravnog odbora, zatim predsjednik Nadzornog odbora, a od proljeća 2011. predsjednik Skupštine Kluba.

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zagrebu. Diplomirani je inženjer kemijske tehnologije, diplomirani inženjer graditeljstva, a 2003. doktorirao je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Godinama je radio u Institutu građevinarstva Hrvatske u Zagrebu, radio kao konzultant RO Hidroelektra iz Zagreba, na projektima izgradnje cesta u Maleziji. Dvije godine je v.d. ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša. Konzultant WHO, UNEP/MAP, UNECE. Radio je i u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a sada je Ravnatelj Uprave za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje.