Članstvo

Članovi FISA-e

Marko Banović u FISA-i

6. ožujka 2016.

Marko Banović postao je član FISA-ine komisije za opremu i tehnologije. Čestitamo.

Čim obavi sastančenje vraća se u Zaton na volontiranje kao pomoćnik Braletu.

Kako je Tomislav Smoljanović već član medicinske komisije sad po prvi put imamo dva člana u FISA-i. Do sada je od Mladostaša član FISA-ine sudačke komisije bio Miljenko Fiderle, a od Hrvata još je Igor Boraska bio u komisiji sportaša.

 

Vezana galerija