Ostale novosti

Skupština

Izborna skupština

16. ožujka 2018.

U četvrtak 15. ožujka održana je izborna Skupština HAVK Mladost. Nakon malo duže rasprave nego što je bilo uobičajeno, prihvaćeni su izvještaji dosadašnje uprave i predsjednika, Nadzornog i Disciplinskog odbora. Sva tijela upravljanja su razrješena i pristupilo se izboru novih tijela upravljanja kluba. Dva kandidata Goran Nuskern i Darko Mikšić predstavila su svoje programe rada. Nakon tajnog glasanja za predsjednika je ponovo izabran Goran Nuskern, Zoran Emeršić za dopredsjednika, Nenad Mikulić za predsjednika Skupštine te novi Upravni, Nadzorni odbor i Disciplinska komisija. 

Nadzorni odbor su Boris Angelov, Ninoslav Saraga i Damir Subotić.

Disciplinska komisija je u sastavu Krešimir Čulo, Davorin Šindler i Mario Vukić.

 

Vezana galerija